środa, 16 sierpnia 2017
Strona główna
Konkurs Fotograficzny Moje Wakacje

 

 

Rusza nasz wielki Konkurs Fotograficzny „Moje Wakacje”

Już od dzisiaj możecie przesyłać na nasz adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. swoje zdjęcia z wakacji. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej letniej zabawie.

 
Regulamin Konkursu Fotograficznego Moje Wakacje

 

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Moje Wakacje”

 

 

I. Przepisy ogólne

 

  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Moje Wakacje” jest Szkoła Języków Obcych i Technik Pamięciowych Lider

  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

  1. Celem przyświecającym konkursowi jest:
   - upowszechnianie i popularyzacja fotografii
   - propagowanie wśród uczestników twórczej postawy,

- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania

- dobra zabawa


Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II. przepisy dotyczące prac

 

2.1 Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,

rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:

z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

 

2.2 Fotografie należy nadsyłać na Konkurs elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W temacie prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny.

 

2.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

 

2.4 Do każdej pracy należy podać informacje: imię i nazwisko autora, czy jest lub nie słuchaczem naszej szkoły.

 

  1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku uczestników niepełnoletnich taką zgodę wyrażają jego opiekunowie.

   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Moje Wakacje” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

 

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 

 

2.6 Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

 

2.7 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

 

2.8 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

 

III. Terminarz

 

3.1 Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2017roku.

 

3.2 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

3.3 Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

 

3.4 Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 październik 2017 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

 

3.5 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 31 października 2017 roku.

 

3.6 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.lider-police.pl oraz na portalu Facebook

 

3.7 Rozdanie nagród odbędzie się 31 październka 2017 roku w Szkole Języków Obcych Lider w Policach

 

IV. Nagrody i wyróżnienia

 

4.1 Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane na portalu Facebook.

4.2 Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 

5.1 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej www.lider-police.pl i portalu Facebook a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

 

 

5.2 Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.5. niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przerwa majowa

Uprzejmie informujemy że w dniach 29.04.2017 - 03.05.2017 szkoła będzie nieczynna.

 
Nowa grupa z języka niemieckiego

W marcu rusza nowa grupa z języka niemieckiego na poziomie podstawowym dla dorosłych. Są jeszcze dwa wolne miejsca.

Zajęcia odbywają się w wtorki i czwartki na godzinę 19.00.

Serdecznie zapraszamy

 

 
Start nowej grupy

W dniu 20.02.2017 w poniedziałek startuje nowa grupa z języka angielskiego poziom podstawowy. Są jeszcze 3 wolne miejsca.

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy o godzinie 19.00

Serdecznie zapraszamy.

 
Zapisy na II semestr

 

Zapisy na II semestr
Nie przegap okazji!

Zajęcia logopetyczne :

 • Logorytmika dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

 • Emisja głosu z elementami higieny głosu i autoprezentacji dla dorosłych

 • Indywidualna terapia logopedyczna


Kursy językowe :

 • j. angielski i niemiecki metodą bezpośrednią Direct Method for English i Deutsche Direkte Method

 • przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, ZD

 • egzaminy maturalne i gimnazjalne

 • j. hiszpański, włoski, francuski

 • kursy językowe dla dzieci szkolnych i przedszkolnych (od lat 3)

 • Direct Kids - kurs j. angielskiego dla dzieci szkoły podstawowej prowadzony metodą bezpośrednią

 • Direct Method for Teens - j. angielski metodą bezpośrednią dla gimnazjalistów

 • Direct Business

Jesteś dorosły? Nie trać czasu!
Zapisując się u nas na kurs języka obcego nauczysz się go szybko i skutecznie!
Możesz również skorzystać z kursów technik pamięciowy, dzięki którym zwiększysz swoje możliwości skutecznego uczenia się. Jest z czego wybierać! Zapoznaj się ze szczegółową ofertą.


Pomyśl o swoim dziecku!
Prowadzimy kursy językowe dla dzieci od 3 roku życia i to nie tylko z j. angielskiego!
Twój malec może z powodzeniem uczestniczyć w zajęciach j. hiszpańskiego, niemieckiego czy włoskiego. Dla dzieci ze szkoły podstawowej obok kursów językowych zajęcia z ortografii, szybkiego czytania oraz pamięci i koncentracji.


Gimnazjalisto!
W tym roku szkolnym czeka Cię egzamin gimnazjalny z języka obcego! Nasi lektorzy przygotują Cię tak, abyś zdał go bez stresu i uzyskał najlepsze wyniki.


Matura?
Nie zwlekaj! Jesteśmy w stanie Ci pomóc! Czekają na Ciebie doświadczeni lektorzy, którzy rozwieją Twoje wątpliwości, sprawią że do matury podejdziesz dobrze przygotowany i zdasz ją bez trudu.